Druze Tito mi ti se kunemo
 • Godine su prosle pune muka.
 • Ginulo se za slobodu nijemo.
 • Ili s pjesmom umesto jauka,
 • Druze Tito mi ti se kunemo.
 • Veselje se siri na sve strane,
 • sad slobodno po zemlji idemo.
 • Al' velike pamticemo dane,
 • Druze Tito mi ti se kunemo.
 • Praznik s'lazi na ulice
 • u oblake da letimo smjelo.
 • Nase pjesme zli neka se plase.
 • Druze Tito mi ti se kunemo.
racunajte na nas
 • U ime svih nas iz pedeset i neke
 • Za zakletvu Titu ja spev'o sam stih
 • Ne spominjem proslost ni bitke daleke
 • Jer rodjen sam tek posle njih
 • Al zivot pred nama jos bitaka skriva
 • I preti nam preti ko duboki vir
 • Ja znam da nas ceka jos sto ofenziva
 • Jer moramo cuvati mir
 • Racunajte na nas
 • Sumnjaju neki da nosi nas pogresan tok
 • Jer slusamo ploce i sviramo rock
 • Al' negde u nama je bitaka plam
 • I kazem vam sta dobro znam
 • Racunajte na nas
 • U nama je sudbina buducih dana
 • I neki se mozda i plase za nju
 • Kroz vene nam tece krv partizana
 • Racunajte na nas
 • Racunajte na nas
Put u Kumrovec
 • Oživi misao, putevi bježe,
 • Zagorje pjeva: kaj,
 • i srce igra, pjesmu doseže:
 • je li to Gupčev kraj?
 • Sutla vijuga: modra tkanica,
 • zar je to Tahijev dvor?
 • Gle, preko šuma i oranica
 • zamak gleda odozgor.
 • Odmiče cesta, ljepota dana,
 • i jesen sva od svile
 • miriše njiva zaorana
 • i jata ptica krile.
 • "O lijepa naša..." slova sjaju,
 • s kamena stih nas zove,
 • himna se rodila u ovom kraju,
 • da, himna zemlje ove,
 • Jurimo, jurimo, Kumrovec, eno,
 • pred nama kao na dlanu;
 • mašemo rukom uzbuđeno,
 • a riječi ućute, stanu.
 • I onda tišina: ožive slike,
 • stranice pjevaju, zbore,
 • promiču tako dani i bitke
 • kroz naše krvave gore
 • I dok čitamo sa zida slova:
 • "Ovdje se rodio Tito";
 • golub slijeće sa starog krova
 • i kruži ponosito
 • Susjed je vajar iskles'o lik,i kruži ponosito
 • što nas sad gleda blago,
 • slobode naše to je spomenik
 • i sveg što nam je drago.
 • i sveg što nam je drago.
 • Uniđem pod krov, dodirnem rukom.
 • Uniđem kolijevka leži mala,.
 • priprosta zipka s drvenim lukom
 • Maršala odnjihala!
 • I na ognjištu vatra se žari
 • ko simbol misli žive,
 • pucketa tiho i ko da zari
 • juriše i ofanzive.
 • O gori vatro, vječno, žarko
 • kao misao Tita,
 • i svijetli toplo ko sunce jarko
 • i budi uzorita
 • U tvome sjaju nek se rode
 • i nove naše snage,
 • i nek nas i dalje cilju vode
 • i zastave crvene, drage!
bolna lezi omladinka Mara
Nema zapisa.
Izvori informacija
Nema zapisa.
Informacije
 • Za pisanje bloga kao informacije uglavnom koristim objavljene tekstove sa neta ili iz knjiga sa tematikom iz perioda stvaranja JUGOSLAVIJE , Neki tekstovi su obradjeni a neki objavljeni originalno
Blog
petak, siječanj 16, 2009
Pretpostavlja se, a postoje i neki pokazatelji, da je njemačka radioprislušna i dešifrantska služba, koja je inače bila veoma aktivna i uspješna svo vrijeme od 1941. do 1945. i na području Jugoslavije, došla do većine partizanskih obavještajnih podataka strateškog i operativnog značaja. Vrhovni štab NOVJ imao je, naime, povremeno radio-veze sa glavnim štabovima Slovenije, Hrvatske i Srbije, a kasnije i sa pojedinim korpusima i armijama. Njemci, međutim, nikako nisu mogli da "otvore" neke telegrame. To važi prije svega za one na relaciji Tito - Staljin, Kopinič - Kominterna i Tito - Kopinič. Sve ostale nisu im zadavale glavobolju.
Analiza njemačkih dešifrovanih dokumenata nesporno potvrđuje da su "otvorili" sve depeše razmijenjene između VŠ NOVJ i Glavnog štaba NOV Hrvatske od 7. do 11. septembra 1943. Došli su do za njih dragocjenih podataka, na osnovu kojih je komandant njemačkog štaba za Jugoistok, feldmaršal Maksimilijan fon Vajksl planirao akcije za razbijanje partizanskih snaga, što bi onemogućilo ostvarivanje Titovih strateških planova, zatim pokretanje posebnog "zahvata" - atentata na Tita (njegovo zarobljavanje i likvidiranje Vrhovnog štaba).
Za prvi zadatak predvidjeli su da ubace čitavu drugu tenkovsku armiju, pod komandom general-pukovnika dr Lotara Randuliča. Ovo naređenje lično mu je izdao Hitler. Napad na VŠ NOVJ i zarobljavanje Tita povjereni su četvrtom brandenburškom puku i specijalnoj jedinici "Kirchner". Plan napada na Tita, VŠ i sve članove AVNOJ nazvan "Drumski razbojnik" konačno je razrađen do tančina 2. novembra 1943. godine. Predviđao je učešće četiri ratne grupacije 4. puka Brandenburg od 5. do 10. novembra, u dva pravca, uz učešće njemačke avijacije u Hrvatskoj.
Tito je iznenada promijenio raniju oduku o održavanju zasjedanja AVNOJ-a u Otočcu 14. novembra 1943. Depešom je 11. novembra javio Centralnom komitetu KP Hrvatske da će se zasjedanje održati oko 25. novembra u sjedištu Vrhovnog štaba. Njemci su bili zbunjeni. Znali su da se VŠ tada nalazio u Jajcu. Nisu imali vremena da svu operaciju preusmjere sa Otočca. Za napad na Jajce trebala su im najmanje dva padobranska bataljona, snažne pješadijske, planinske i motorizovane jedinice. Nemoćni, odustali su od akcije "Drumski razbojnik".
Dojave o pripremama te njemačke akcije Tito je dobio iz više izvora. Prvi podatak dostavio mu je još 12. septembra Uglješa Danilović. Zatim, 4. novembra Glavni štab NOV Hrvatske. Sedam dana kasnije generalni sekretar Kominterne Georgi Dimitrov posebnom vezom poslao mu je signal da Njemci na sve načine pokušavaju da saznaju tačnu lokaciju gdje se nalazi Vrhovni štab, sa namjerom da ga unište i ubiju Tita.
Obavještajni centar Kominterne u Zagrebu, koji je vodio Josip Kopinič, dobio je 1942. informaciju iz centrale Gestapoa u Beču o uspješnom djelovanju gestapovsko-ustaškog agenta u Vrhovnom štabu NOVJ. Informaciju je ubrzo zatim potvrdio i najbolji agent centra Stanislav Kopčok. Njegova obavještajna veza, pod pseudonimom "Medvjed", major Gestapoa javio mu je depešom: "Centar Gestapoa i ustaški obavještajni centar u Zagrebu dobijaju specijalne informacije iz vaše vrhovne komande. Budite oprezni, jer će naš kontakt zapasti u teškoće ako se to ne otkloni."
Kopinič je o tom izuzetno važnom otkriću hitno obavijestio svoju centralu u Moskvi, i ujedno zamolio da sve odmah prenesu Titu. Bezuspješno je pokušavao da otkrije kakve informacije šalje agent i ko je on. Tek nekoliko mjeseci kasnije dobio je dojavu iz Beča da se vjerovatno radi o jednom od telegrafista u Vrhovnom štabu NOVJ. Tačnije, o šifrantu kojem su dostupne sve depeše. Postavio je zamku.
Šefu šifrantskog odjeljenja pri VŠ NVJ Pavlu Saviću uputio je depešu sa posebnim šifriranim ključem, poznatim samo njima dvojici. Savić je odmah upozorio Tita. Uslijedio je Titov odgovor Kominterni. Poručio je Dimitrovu: "Zabranite Valdesu da vrijeđa naš Vrhovni štab i CK KPJ!" Na zahtjev Dimitrova da mu objasni sav slučaj Kopinič je odgovorio da je podatak dobio iz centrale njemačke obaveštajne sluzbe. Njemački agent - šifrant i radio telegrafista nije prekinuo sa dojavama.
Novo upozorenje Tito je predao Aleksandru Rankoviću, koji je zajedno sa Savićem analizirao rad šifranta i radiotelegrafista. Utvrdili su kada je njemačka avijacija najžešće napadala lokacije gdje se nalazio Vrhovni štab, i evidentirali ko je tada bio dežurni radiotelegrafista. Posumnjali su na jednog. Poslat je u patrolu i likvidiran. Jedino su Ranković i Savić znali ko je pune dvije godine bio nemačko-ustaški agent u VŠ NOVJ.
Šifrantsko odjeljenje VŠ NOVJ odmah je promijenilo kontakt-šifru sa štabovima partizanskih jedinica. Njemački prislušni centar ostao je bez dragocenih "materijala".
Tek poslije oslobođenja Tito je priznao Kopiniču da, jednostavno, kako je rekao, "nije mogao vjerovati da su imali špijuna među šifrantima i radiotelegrafistima".
Poslije napada na Livno partizani su u drugoj polovini avgusta 1942. zarobili i grupu od jedanaest njemačkih stručnjaka, koje je predvodio inž. Hans Ot iz preduzeća Hans Leichtmetal. U Livno su došli pod izgovorom da utvrde kolike su rezerve lignita na Livanjskom polju potrebne navodno za fabriku aluminijuma u blizini Mostara.
Ot je, u stvari, bio prepredeni abverov oficir Oto Maher, kako se kasnije ispostavilo, pripadnik AST u Beogradu. Prema planu Glavne njemačke bezbjednosne uprave, imao je zadatak da uspostavi kontakt sa rukovodstvom partizana, po mogućnosti sa Titom i provjeri šanse za privremeno primirje.
Za vrijeme svog obavještajno-posredničkog djelovanja Oto Majer se predstavljao pod raznim imenima: inž. Hans Ot, inž. Karl Valter Ot, kapetan fregate Ot Bradelmajer i slično. Osim što je učestvovao u razgovorima i pogađanjima sa predstavnicima VŠ NOVJ, vrlo je vjerovatno da je takođe lično djelovao u svim pokušajima obaveštajnog prodora u VŠ NOVJ, a istovremeno i u pokušajima atentata na Tita.
titanik @ 20:23 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare