Druze Tito mi ti se kunemo
 • Godine su prosle pune muka.
 • Ginulo se za slobodu nijemo.
 • Ili s pjesmom umesto jauka,
 • Druze Tito mi ti se kunemo.
 • Veselje se siri na sve strane,
 • sad slobodno po zemlji idemo.
 • Al' velike pamticemo dane,
 • Druze Tito mi ti se kunemo.
 • Praznik s'lazi na ulice
 • u oblake da letimo smjelo.
 • Nase pjesme zli neka se plase.
 • Druze Tito mi ti se kunemo.
racunajte na nas
 • U ime svih nas iz pedeset i neke
 • Za zakletvu Titu ja spev'o sam stih
 • Ne spominjem proslost ni bitke daleke
 • Jer rodjen sam tek posle njih
 • Al zivot pred nama jos bitaka skriva
 • I preti nam preti ko duboki vir
 • Ja znam da nas ceka jos sto ofenziva
 • Jer moramo cuvati mir
 • Racunajte na nas
 • Sumnjaju neki da nosi nas pogresan tok
 • Jer slusamo ploce i sviramo rock
 • Al' negde u nama je bitaka plam
 • I kazem vam sta dobro znam
 • Racunajte na nas
 • U nama je sudbina buducih dana
 • I neki se mozda i plase za nju
 • Kroz vene nam tece krv partizana
 • Racunajte na nas
 • Racunajte na nas
Put u Kumrovec
 • Oživi misao, putevi bježe,
 • Zagorje pjeva: kaj,
 • i srce igra, pjesmu doseže:
 • je li to Gupčev kraj?
 • Sutla vijuga: modra tkanica,
 • zar je to Tahijev dvor?
 • Gle, preko šuma i oranica
 • zamak gleda odozgor.
 • Odmiče cesta, ljepota dana,
 • i jesen sva od svile
 • miriše njiva zaorana
 • i jata ptica krile.
 • "O lijepa naša..." slova sjaju,
 • s kamena stih nas zove,
 • himna se rodila u ovom kraju,
 • da, himna zemlje ove,
 • Jurimo, jurimo, Kumrovec, eno,
 • pred nama kao na dlanu;
 • mašemo rukom uzbuđeno,
 • a riječi ućute, stanu.
 • I onda tišina: ožive slike,
 • stranice pjevaju, zbore,
 • promiču tako dani i bitke
 • kroz naše krvave gore
 • I dok čitamo sa zida slova:
 • "Ovdje se rodio Tito";
 • golub slijeće sa starog krova
 • i kruži ponosito
 • Susjed je vajar iskles'o lik,i kruži ponosito
 • što nas sad gleda blago,
 • slobode naše to je spomenik
 • i sveg što nam je drago.
 • i sveg što nam je drago.
 • Uniđem pod krov, dodirnem rukom.
 • Uniđem kolijevka leži mala,.
 • priprosta zipka s drvenim lukom
 • Maršala odnjihala!
 • I na ognjištu vatra se žari
 • ko simbol misli žive,
 • pucketa tiho i ko da zari
 • juriše i ofanzive.
 • O gori vatro, vječno, žarko
 • kao misao Tita,
 • i svijetli toplo ko sunce jarko
 • i budi uzorita
 • U tvome sjaju nek se rode
 • i nove naše snage,
 • i nek nas i dalje cilju vode
 • i zastave crvene, drage!
bolna lezi omladinka Mara
Nema zapisa.
Izvori informacija
Nema zapisa.
Informacije
 • Za pisanje bloga kao informacije uglavnom koristim objavljene tekstove sa neta ili iz knjiga sa tematikom iz perioda stvaranja JUGOSLAVIJE , Neki tekstovi su obradjeni a neki objavljeni originalno
Blog
nedjelja, listopad 28, 2007


Rođen  je 02.04.1920 u mjestu Novaki, Donja Stubica. Poslije završene osnovne škole napustio je svoju siromašnu seljačku  porodicu i otišao u Zagreb da uči  električarski zanat. Još za vrijeme učenja zanata učestvovao je u  revolucionarnim akcijama napredne  radničke omladine i u sindikatu metalaca.  Kao radnički i omladinski aktivista u radionici u kojoj je  poslije izučenog zanata radio, bio je izabran za radničkog  povjerenika. Otada je još aktivniji u raznim akcijama. 1937. godine  ostao je bez posla.
Napustio je Zagreb i otišao u Novsku.
U  Novskoj je intenzivno radio na  okupljanju napredne omladine i na  stvaranju skojevske organizacije.  Postao je sekretar mjesne skojevske  organizacije, a 1939. godine izabran je za sekretara Mjesnog komiteta  Komunističke partije u Novskoj.
1941. godine  ustaše su ga dvaput  hapsile zbog antiustaške propagande. Oktobra 1941. godine Car je pobjegao  iz ustaškog zatvora i otišao na slobodnu teritoriju. Otada pa do završetka Narodnooslobodilačkog rata  Petar je kao borac i vojno-politički  rukovodilac učestvovao u mnogim borbama sa raznim neprijatelj­skim jedinicama. Bio je komesar čete, komesar bataljona, zamenik komesara  Dvanaeste slavonske brigade i na  kraju - zamjenik komesara divizije.
Naročito junaštvo i sposobnost  komandovanja jedinicama pokazao je u borbama protiv okupatora i ustaša na  Begovači, Španovici, u Kamenskoj,  Hrvatskom Zagorju, zatim u borbi za  oslobođenje Prnjavora, Banjaluke i u  mnogim drugim borbama koje su na  raznim terenima vodene tokom 1943. i 1944. g
Jednom prilikom 1943. godine Dvanaesta slavonska brigada, u kojoj je Pero bio zamjenik komesara, bila je opkoljena od brojno nadmoćnijih njemačkih i ustaških snaga.  Kao član štaba brigade Pero je bio u bataljonu koji je dobio zadatak da probije neprijateljski obruč preko jednog visa. Sa brigadom je bilo dosta ranjenika i naroda.  Nijemci su držali sve okolne dominantne položaje i zasipali su bataljon strahovitom vatrom. Pero je tada uzeo mitraljez i sa pet-šest boraca neopaženo zašao neprijatelju za leđa, otvorio na njega vatru iz neposredne blizine i stvorio zabunu u njegovim redovima.  Bataljon je tada u jurišu potpuno pregazio njemačku odbranu. Brigadi je bio otvoren put, ranjenici su bili spašeni.
Poslije oslobođenja zemlje Car je obavljao mnoge rukovodeće dužnosti u narodnoj vlasti i u partijskom aparatu. Završio je Višu partijsku školu u Beogradu. 1957. je bio organizacioni sekretar Gradskog komiteta SKJ za Zagreb. Biran je za narodnog poslanika Sabora Narodne Republike Hrvatske i za narodnog poslanika Savezne narodne skupštine. Na Trećem kongresu Komunističke partije Hrvatske izabran je za člana Centralnog komiteta. Takođe je bio član Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske.
Za narodnog heroja proglašen 23.07-1953. godine

titanik @ 19:39 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare